DAVID-LAW

David-Law este o societate de avocați matură și dinamică care se dezvoltă continuu pentru a servi nevoile reale ale clienților.

Valorile noastre

ÎNCREDEREA DĂ ÎNCREDERE

Încrederea și loialitatea noastră câștigată față de client nu este doar un deziderat de-al nostru, ci un pilon aplicabil pentru fiecare relație client – avocat.

RELAȚIA CLIENT-AVOCAT

Suntem mai aproape de nevoile fiecărui client în parte, prin crearea unei relații avocat-client bazată în special pe încredere reciprocă, confidențialitate dar și realism.

SOLUȚIE ȘI PREVENȚIE

Reușim să prevenim apariția problemelor juridice și aplicăm soluții pentru rezolvarea conflictelor, conducând fiecare client pe calea către succes.

TRANSPARENȚĂ

Apreciem comunicarea deschisă, schimbul de informații cu clienții și luarea deciziilor în comun.

MOBILITATE

Societatea noastră este construită pentru a oferi servicii la nivel național, asistând și reprezentând clienții pe întreg teritoriul țării.

Drept Financiar Bancar

Legea bancară și financiară se referă la organizarea, deținerea și funcționarea băncilor și instituțiilor de depozit, băncilor ipotecare, altor furnizori de servicii financiare reglementați sau autorizați de autoritățile de reglementare bancare de stat sau federale și holdingurilor („bancă și alte organizații financiare”).

ASISTARE ȘI REPREZENTARE

Echipa noastră de avocați are experiența necesară să vă asiste și reprezinte în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice.

SERVICII JURIDICE ONLINE

Noile instrumente digitale ne permit să oferim servicii clienților folosind internetul și tehnologia ca instrumente de lucru.

Folosim noi forme de comunicare între avocat și client, oferind o mai mare viteză în comunicare.

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

Ca urmare a experienței dobândite punem la dispoziția tuturor clienților noștri servicii complete și dinamice de consultanță juridică. Vă oferim posibilitatea de a beneficia de servicii juridice de calitate exact în momentul în care aveți nevoie, rapid și simplu.

Fie că aveți nevoie de redactarea sau de verificarea unor documente cu valoare juridică, întâmpinați probleme în interpretarea unor dispoziții legale, ori doriți să fiți asistat la negocieri cu parteneri sau instituții ale statului, este suficient să ne contactați, avocații noștri vă stau permanent la dispoziție.

SERVICIILE NOASTRE

  • Oferim consultanță și asistență în negocierea condițiilor de finanțare pe care le solicită banca și în negocierea contractului de finanțare;
  • Asistență în procesul de emitere, modificare, executare si stingere a garanțiilor bancare;
  • Asistarea și reprezentarea debitorilor în cadrul proceselor referitoare la clauze abuzive inserate de către instituțiile bancare în contractele de credit sau în cadrul proceselor care au ca obiect darea în plată a imobilelor;
  • Adaptarea contractelor bancare la modificările legislative în materie;
  • Asistenţă juridică în procesul de lansare de noi produse și servicii;
  • Reprezentarea debitorilor în cadrul procedurii de ștergere din biroul de credite sau în fața Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor in Domeniul Bancar.

ÎNTÂMPINI O PROBLEMĂ? ÎNTREABĂ UN AVOCAT